Stagebieders

Wat u  van ons mag verwachten

Van het stagebureau

 • Inzicht in de stagemogelijkheden voor alle betrokkenen via de website www.match2gether.nl.
 • Actualiteit van uw bedrijfs-/instellingsgegevens.
 • Centrale coördinatie van de beschikbaarheid en invulling van uw stageplaatsen.
 • De mogelijkheid om doorlopend nieuwe stageplaatsen aan te bieden.
 • Goede matching, doordat ervaren stagebegeleiders de juiste leerling op de juiste plek kunnen plaatsen.
 • Persoonlijk contact met stagebegeleiders.
 • Bevestigingsbrieven, stagecontracten en informatie worden centraal verstrekt.
 • Verzekeringen worden door de scholen geregeld.

Van de leerling

 • Leerlingen zoeken via de applicatie zelf een stageplaats en staan achter hun keuze.
 • Enthousiaste leerlingen die werkervaring op willen doen via de diverse stagevormen.
 • Leerlingen die u na een goedkeuring benaderen voor een kennismakingsgesprek.
 • Leerlingen overhandigen u ondertekende stageovereenkomsten in drievoud.

Stage aanbieden

 • U kunt het inschrijfformulier downloaden en ons per mail toesturen.
 • U kunt inschrijven op www.match2gether.nl en uw gegevens achterlaten.

Stappenplan

 • Uw gegevens worden opgenomen in onze applicatie.
 • Leerlingen zoeken hieruit zelf een stageplaats.
 • Beschikbaarheid wordt bij u opgevraagd door het stagebureau of school.
 • U ontvangt een bevestigingsbrief met alle gegevens die de stage betreffen.
 • Leerling maakt een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek en overhandigt ondertekende stageovereenkomsten.
 • Er is een match en er  worden afspraken tussen stagebieder en leerling gemaakt m.b.t. werktijden, kleding etc.
 • Er is geen match is, u informeert de leerling of het stagebureau.
 • Stagebegeleiding vanuit school: In de eerste week wordt u telefonisch benaderd en een afspraak.
 • Voor een bezoek gemaakt. In de tweede week vindt het stagebezoek door docent van school plaats.

Wat wij van u mogen verwachten

Wij verwijzen naar de voorwaarden behorende bij de stage overeenkomsten en verwijzen in het bijzonder naar:

 • Artikel 5 Begeleiding
  De stagebieder wijst voor de leerling een praktijkbegeleider aan, die belast is met de begeleiding van de stagiair op de werkplek. De stagiair volgt de aanwijzigingen van de praktijkbegeleider op.
 • Artikel 6 Werktijden
  De dagelijkse leertijd is voor de stagiair in overeenstemming met de arbeidstijd welke geldt voor de afdeling waar de stagiair geplaatst is, tenzij dit anders is overeengekomen en voor zover niet in strijd met de arbeidswetgeving met betrekking tot jeugdigen.

Wet- en regelgeving gericht op stage en jongeren en stage          

Actualiteiten & Ervaringen

 • Jeanne Dirks:
  Extra informatie vanuit het Fioretti College m.b.t. TL/Mavo leerlingen stage procedure
  Lees hier meer
 • Mabel Wijnen (14 jaar):
  "Ik zou deze stage aan willen raden aan anderen want het is hartstikke leuk om te doen, je kunt dit samen doen met een vriend/vriendin, je speelt zwarte piet en je komt in contact met bejaarden.”
  Lees hier het hele verslag
 • Karlijn van de Wijgert (14 jaar):
  "Ik heb tijdens deze stage geleerd om met mensen om te gaan, hoe je een praatje kunt maken en hoe je ervoor kunt zorgen dat mensen een leuke tijd hebben.”
  Lees hier het hele verslag 
 • Feline Broeders (14 jaar):
  “Ik vind het ook leuk om met mensen met een lichamelijke beperking te werken.”
  Lees hier het hele verslag 
 • Demi van Erp (14 jaar):
  "De stage houdt in dat je beter leert omgaan met de handicap van de kinderen, maar ook dat je je niet anders moet gedragen dan anders.”
  Lees hier het hele verslag 
 • Laurens van Rossem (14 jaar):
  "Het kerstkaarten maken met Fer, Anouk en Maurice was ook erg leuk. Ik heb nooit geweten dat ik zo’n creativiteit in me had totdat we kerstkaarten gingen maken.”
  Lees hier het hele verslag 
 • Laurens van Rossem (14 jaar)
  " Het gaf me ook heel veel voldoening om iets voor deze kansarme kinderen te mogen doen!”
  Lees hier het hele verslag