Stappenplan

Stappenplan

Stap 1: Door de mentor

Ruim voor aanvang van de stage geeft de mentor aan de leerling de opdracht om op www.match2gether.nl een stageplaats te gaan zoeken. De mentor laat de site en de achterliggende applicatie op een beamer zien.

Stap 2: Door de leerling

 • Inloggen op www.match2gether.nl: Gebruikersnaam = leerlingennummer, wachtwoord = voornaam.
 • Wachtwoord en inlognaam niet veranderen.
 • Leerlingen gaat via stage profielen zoeken naar stage plaatsen.

Iedere leerling mag maar één aanvraag via het  systeem indienen en alléén bij goedkeuring van de mentor! Deze plaats is dan niet meer aan te vragen door andere leerlingen. Gebruik hulpmiddelen, zoals de uitslag van de LC-data test en het invulformulier van de beroepenbeurs. Hierdoor weet de stagecoördinator dat de stage goed is doorgesproken met de mentor en dat het een serieuze aanvraag is.

Stap 3: Door de stage coördinator

Stagebureau Match2Gether gaat het stagebedrijf bellen. Bij goedkeuring van de stage wordt de status veranderd in ‘wachten op indienen stagecontract’. Bij afkeuring staat er ‘stage afgekeurd’. Waarschijnlijk wil het stagebedrijf dit jaar geen stagiair(e)s, is de stageplek al bezet of is er een andere reden die je bij de mentor op mag vragen.

Stap 4: Door de leerling

 • De leerling ontvangt een mailtje en maakt bij goedkeuring z.s.m. een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Bij afkeuring doet de leerling een nieuwe aanvraag.
 • Het stagebedrijf krijgt een brief met de bevestiging van de toezegging en de naam van de stagiair(e). De meeste stagebedrijven willen graag tijdig kennismaken met de stagiair(e).

Stap 5: Door de leerling

 • De leerling print de stage overeenkomst drie keer uit. De leerling zet er zijn handtekening op, de ouders van de leerling zetten een handtekening en de leerling neemt het stage contract mee naar het kennismakingsgesprek om het ook te laten ondertekenen door het stagebedrijf.
 • De leerling geeft één stageovereenkomst aan het bedrijf, één aan de mentor en houdt er één voor zichzelf.

Stap 6: Door de mentor

De mentor verandert status in ‘leerling mag starten’.

Stap 7: Door de leerling

 • De leerling neemt het stageboekje ook ter inzage mee naar het stagebedrijf.
 • De leerling maakt afspraken met het bedrijf m.b.t. de werktijden, de werkkleding, etc..
 • De stage kan starten op de aangevraagde datum.

Stap 6: Door de stagebegeleider van school

Een docent van school belt na een paar dagen in de eerste week naar het stage bedrijf van de leerling om te vragen hoe de start van de stage is verlopen en maakt meteen een afspraak voor een bezoek zo laat mogelijk in de tweede week. Diezelfde docent komt in de tweede stage week op bezoek om samen met de leerling en de stagebegeleider van het bedrijf een eindgesprek te voeren.

Stap 7: Door de leerling

 • De leerling levert in de week na de stage zijn/haar stageboek in.
 • De stagebegeleider kijkt het stageboek na en vult de beoordeling in.
 • De stagebegeleider geeft het stageboek terug aan de leerling.
 • De leerling laat de beoordeling ondertekenen door zijn/haar ouders. De stage moet voldoende worden afgerond i.v.m. de afronding van het handelingsdeel van de praktijk.
 • De leerling geeft het stageboek terug aan de stagebegeleider, waarna die het aan de mentor van desbetreffende leerling geeft.
 • De praktijkafdelingen verzamelen uiteindelijk alle stageboeken.

Handhaving van de procedure kan per school verschillen.

Actualiteiten & Ervaringen

 • Jeanne Dirks:
  Extra informatie vanuit het Fioretti College m.b.t. TL/Mavo leerlingen stage procedure
  Lees hier meer
 • Mabel Wijnen (14 jaar):
  "Ik zou deze stage aan willen raden aan anderen want het is hartstikke leuk om te doen, je kunt dit samen doen met een vriend/vriendin, je speelt zwarte piet en je komt in contact met bejaarden.”
  Lees hier het hele verslag
 • Karlijn van de Wijgert (14 jaar):
  "Ik heb tijdens deze stage geleerd om met mensen om te gaan, hoe je een praatje kunt maken en hoe je ervoor kunt zorgen dat mensen een leuke tijd hebben.”
  Lees hier het hele verslag 
 • Feline Broeders (14 jaar):
  “Ik vind het ook leuk om met mensen met een lichamelijke beperking te werken.”
  Lees hier het hele verslag 
 • Demi van Erp (14 jaar):
  "De stage houdt in dat je beter leert omgaan met de handicap van de kinderen, maar ook dat je je niet anders moet gedragen dan anders.”
  Lees hier het hele verslag 
 • Laurens van Rossem (14 jaar):
  "Het kerstkaarten maken met Fer, Anouk en Maurice was ook erg leuk. Ik heb nooit geweten dat ik zo’n creativiteit in me had totdat we kerstkaarten gingen maken.”
  Lees hier het hele verslag 
 • Laurens van Rossem (14 jaar)
  " Het gaf me ook heel veel voldoening om iets voor deze kansarme kinderen te mogen doen!”
  Lees hier het hele verslag