TL/Mavo leerlingen stage procedure

Extra informatie vanuit het Fioretti College september 2014

TL/Mavo leerlingen stage procedure 

Geachte stage aanbieder,

U staat in het bestand bii ons Stagebureau Match2Gether geregistreerd als stagebedrijf. 

Wij stellen een samenwerking met bedrijven en instellingen erg op prijs omdat wij onze leerlingen eerste beroeps oriënterende ervaringen op de werkvloer willen aanbieden. 

Zoals u wellicht weet, bestaat onze school uit de afdelingen praktijkonderwijs en VMBO.

Binnen het VMBO wordt onderscheid gemaakt tussen basisberoepsgerichte leerweg (BB), kaderberoepsgerichte leerweg (KB) en theoretische leerweg (TL), of mavo.

De sollicitatieprocedure voor TL-(MAVO)leerlingen verloopt anders dan voor BB- en KB-leerlingen. 

De TL-leerlingen stromen doorgaans uit naar niveau-4 opleidingen van het middelbaar beroepsonderwijs. Bij dit niveau worden andere eisen aan leerlingen gesteld, dan bij middelbare beroepsopleidingen op niveau 1, 2 of 3.

In het bijzonder eigenschappen als zelfstandigheid, initiatief, samenwerken en plannen zijn erg belangrijk.

De BB- en KB leerlingen oriënteren zich via het stage bestand Match2Gether op een stageplaats, waarna de stage mentor contact opneemt met het betreffende bedrijf. 

Onze TL-(MAVO)leerlingen oriënteren zich via Match2Gether of putten uit bedrijven die opereren in de door hen gekozen sector of vanuit familie- of kennissenkring. Vervolgens neemt deze leerling zélf contact op met het betreffende bedrijf om te informeren naar een mogelijke stageplaats. Als er een plek beschikbaar is, maakt de leerling zelf een afspraak om een kennismakingsgesprek te voeren.

Als dit gesprek goed verlopen is, wordt een kort formulier ingevuld en ondertekend door het stage bedrijf. De leerling levert het formulier in bij de stagedocent. De stagedocent maakt met behulp van het formulier een stage contract op waarmee de stage bevestigd wordt en waarmee de aansprakelijkheidsverzekering is geregeld.

Tot slot belt de stagebegeleider voorafgaand aan de stage op om eventuele vragen van uw kant te beantwoorden en –indien gewenst- een bezoek af te spreken.

Als u vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met de stage mentor (indien bekend) of met het stagebureau Match2Gether.

Fioretti College

Actualiteiten & Ervaringen

 • Jeanne Dirks:
  Extra informatie vanuit het Fioretti College m.b.t. TL/Mavo leerlingen stage procedure
  Lees hier meer
 • Mabel Wijnen (14 jaar):
  "Ik zou deze stage aan willen raden aan anderen want het is hartstikke leuk om te doen, je kunt dit samen doen met een vriend/vriendin, je speelt zwarte piet en je komt in contact met bejaarden.”
  Lees hier het hele verslag
 • Karlijn van de Wijgert (14 jaar):
  "Ik heb tijdens deze stage geleerd om met mensen om te gaan, hoe je een praatje kunt maken en hoe je ervoor kunt zorgen dat mensen een leuke tijd hebben.”
  Lees hier het hele verslag 
 • Feline Broeders (14 jaar):
  “Ik vind het ook leuk om met mensen met een lichamelijke beperking te werken.”
  Lees hier het hele verslag 
 • Demi van Erp (14 jaar):
  "De stage houdt in dat je beter leert omgaan met de handicap van de kinderen, maar ook dat je je niet anders moet gedragen dan anders.”
  Lees hier het hele verslag 
 • Laurens van Rossem (14 jaar):
  "Het kerstkaarten maken met Fer, Anouk en Maurice was ook erg leuk. Ik heb nooit geweten dat ik zo’n creativiteit in me had totdat we kerstkaarten gingen maken.”
  Lees hier het hele verslag 
 • Laurens van Rossem (14 jaar)
  " Het gaf me ook heel veel voldoening om iets voor deze kansarme kinderen te mogen doen!”
  Lees hier het hele verslag